Onderzoeksprofiel

Binnen de faculteit Technische Natuurkunde wordt er fundamenteel en toegepast onderzoek gedaan. De faculteit is verdeeld in 3 onderzoeksclusters:

  • BIONANO (Bio/Nanoscience and Technology)
  • FLOW (Transport Physics)
  • PLASMA (Plasma Physics and Radiation Technology)

Alle 12 onderzoeksgroepen in de faculteit zijn onderdeel van één van deze clusters.

Het onderzoek binnen het cluster BIONANO is geconcentreerd op nanofysica en nanotechnologie. Er wordt samengewerkt met verwante groepen op andere universiteiten en met de industrie, o.a. in het nationale programma NanoLabNL. Het onderzoek in Eindhoven wordt gekenmerkt door een sterke focus op de nanostructuur van materialen en hun toepassingen.

Veel van het onderzoek in het cluster FLOW wordt gedaan in het kader van de nationale onderzoekschool 'Burgers Centrum'. Eindhoven heeft een duidelijk profiel binnen deze onderzoeksschool. Het onderzoek is gericht op turbulentie, mengverschijnselen in geofysische stromingen en de transportverschijnselen van  massa en warmte in micro- en nanofluïde toepassingen.

Het cluster PLASMA is uniek in Nederland in termen van grootte en onderzoeksgebied. Alleen FOM Rijnhuizen doet onderzoek op vergelijkbaar gebied en vergelijkbare schaal. Het onderzoek richt zich op plasma materiaalbewerking, lichtbronnen, life sciences, extreme plasmafysica, zonne-energie en kernfusie.