Onderzoeksprofiel

Binnen de faculteit Technische Natuurkunde wordt er fundamenteel en toegepast onderzoek gedaan. De faculteit is verdeeld in 3 onderzoeksclusters: functionele materialen, transportfysica, plasmafysica en stralingstechnology. Alle 12 onderzoeksgroepen in de faculteit zijn onderdeel van één van deze clusters.

Het onderzoek binnen het cluster functionele materialen is geconcentreerd op nanofysica en nanotechnology. Er wordt samengewerkt met verwante groepen op andere universiteiten en met de industrie, o.a. in de nationale programma's NanoNextNL en NanoLab. Het onderzoek in Eindhoven wordt gekenmerkt door een sterke focus op de nanostructuur van materialen en hun toepassingen.

Veel van het onderzoek in het cluster transportfysica wordt gedaan in het kader van de nationale onderzoekschool 'Burgers Centrum'. Eindhoven heeft een duidelijk profiel binnen deze onderzoeksschool. Het onderzoek is gericht op turbulentie, mengverschijnselen in geofysische stromingen en de transportverschijnselen van  massa en warmte in micro- en nanofluide toepassingen.

Het plasmafysica en stralingstechnolgiecluster is uniek in Nederland in termen van grootte en onderzoeksgebied. Alleen FOM Rijnhuizen doet onderzoek op vergelijkbaar gebied en vergelijkbare schaal. Het onderzoek richt zich op plasma materiaalbewerking, lichtbronnen, life sciences, extreme plasmafysica, zonne-energie en kernfusie.