Onderzoekscluster Plasma's en Straling

Van oudsher is het universitaire onderzoek aan plasma’s in Nederland geconcentreerd in Eindhoven. De unieke positie van het Eindhovense onderzoek aan plasma’s, dat van wereldfaam is, maakt dat de Eindhovense onderzoeksgroepen het vanzelfsprekende aanspreekpunt zijn van andere onderzoeksgroepen in Nederland en de Nederlandse industrie.

In het onderzoek aan plasma’s speelt structurering en ordening, transport van lading en materie, de opwekking van elektrische en magnetische velden en niet-evenwicht en chemie een prominente rol. De aanwezigheid van niet-lineaire verschijnselen zijn een essentieel gevolg van het feit dat plasma’s de sterkst geëxciteerde vorm van de materie is. De vooruitzichten voor het plasma-onderzoek zijn dus uitdagend. De genoemde eigenschappen van het plasmamedium maken het mogelijk in nieuwe ontwikkelingen deze specifieke eigenschappen te exploiteren zoals bijvoorbeeld in de nanotechnologie (plasma-geassisteerde groei van nieuwe materialen), versnellingstechnologie (het table-top versnellen van geladen deeltjes) en de biomedische technologie.