Onderzoekscluster Transportfysica

Het zwaartepunt Transportfysica is erop gericht om vanuit fundamentele invalshoek beter begrip te krijgen van fysische transportmechanismen en -processen op velerlei schalen, variërend van nano- en microschalen (complexe vloeistoffen, permeabele media) tot mondiale schalen (atmosferisch transport).

Door unieke combinatie van enerzijds uitgebreide expertise op het gebied van theoretische en numerieke modellering en anderzijds de aanwezigheid van uitstekende experimentele faciliteiten (geavanceerde state-of-the-art meettechnieken) neemt dit onderzoeksgebied een zeer vooraanstaande internationale positie in, en behoort het op het gebied van microstromingen, 2D-turbulentie, transport in permeabele media, deeltjestransport in turbulentie en werveldynamica tot de beste ter wereld.

Via de verankering in de landelijke onderzoekschool Burgerscentrum is de nationale afstemming verzekerd. Door de opgebouwde expertise en experimentele infrastructuur kan in de komende jaren belangrijke voortgang worden geboekt t.a.v. een beter begrip van transportprocessen op allerlei gebied, variërend van toepassingen in hoogwaardige technologische produktieprocessen tot transportprocessen in de atmosfeer.