Applied Physics

Als technisch natuurkundige ben je een soort ontdekkingsreiziger. Je bevaart weliswaar de wereldzeeën niet, maar je onderzoekt wel hoe de wereld in elkaar zit. De natuurkundig ingenieur zoekt wetmatigheden en patronen in de natuur. Door deze universele ‘waarheden’ kan hij het verloop van verschijnselen voorspellen in andere situaties. Wist je bijvoorbeeld dat de wervelingen in ons bloed erg lijken op wervelingen in de oceanen? Daarnaast vertaalt de technisch natuurkundige fysische verschijnselen naar technologische toepassingen, zoals oprolbare beeldschermen, MRI-apparatuur, flexibele zonnecellen en biosensoren.

De major die achter de schermen van de natuur kijkt

De major Applied Physics neemt je mee achter de schermen van de natuur: je maakt kennis met de onverwachte eigenschappen van licht en geluid, van stroming en warmte, van atomen en deeltjes, kortom van natuurverschijnselen. Vragen waarop je antwoorden zoekt bij Applied Physics zijn bijvoorbeeld: hoe meet je hersensignalen? Hoe pas je lasertechniek toe? Hoe werkt supergeleiding? Wat kun je met magnetisme? De kennis die je opdoet, leer je vervolgens toe te passen.

Typisch Applied Physics in Eindhoven

Onze opleiding onderscheidt zich door de gestructureerde studiebegeleiding en een uitgebalanceerd programma met een onderzoeksstage in het derde jaar. De docenten staan met beide benen in de praktijk: sommige zijn naast hun aanstelling bij de TU/e ook werkzaam in een bedrijf, anderen doen wetenschappelijk onderzoek bij Technische Natuurkunde. Als student profiteer je tijdens de opleiding en daarna van de contacten met het bedrijfsleven en met de onderzoeksgroepen. De informele sfeer en de laagdrempeligheid zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt op de faculteit Technische Natuurkunde.

Verschil technische en algemene natuurkunde

De opleiding Applied Physics aan de TU/e heet niet voor niets 'applied'. In Eindhoven staat het ontwikkelen van nieuwe technologieën centraal. In deze opleiding ligt een sterke nadruk op het gebruiken en toepassen van de opgedane kennis. Bij de algemene natuurkundeopleidingen in Nederland wordt op een andere – meer filosofische – manier naar de natuurkunde gekeken.

Een studie voor jou?

Je hebt plezier in exacte vakken, je bent nieuwsgierig naar de wereld om je heen en je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit. Je laat je niet snel uit het veld slaan en bent vasthoudend. Wij brengen je de kennis en de vaardigheden bij die je nodig hebt om uit te groeien tot een succesvol natuurkundig ingenieur. Tijdens de opleiding ontwikkel je je analytisch denkvermogen en je maakt je een kritische en oplossingsgerichte manier van werken eigen. Herken je jezelf hierin? Dan is de major Applied Physics echt iets voor jou.

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.