Exchange Programs

Mogelijkheden voor uitgaande studenten

Een externe stage van 19 ECTS maakt deel uit van de masteropleiding Applied Physics. Deze stage kan verricht worden in het buitenland door middel van een exchange programma, en kan eventueel gecombineerd worden met het volgen van enkele mastervakken. Dit dient vooraf afgestemd te worden met de studieprogrammacommissie.

Informatie voor partneruniversiteiten

In overleg met de onderzoeksgroep van onze universiteit kan door iedere universiteit binnen het Socrates-, Erasmus- of ander uitwisselingsprogramma een bilaterale overeenkomst gesloten worden.