Bèta Black Belt

Nascholingscursus Sterrenkunde

Leidraad
Inhoudelijk wordt de cursus opgezet met als leidraad de syllabi Nieuwe Natuurkunde van de Stichting Leerplanontwikkeling, SLO. In deze syllabi zijn de eindtermen voor het centraal examen vastgelegd. Verder wordt gebruik gemaakt van de opzet gehanteerd bij de methode Pulsar, de methode waarbij NOVA de hoofdstukken Gravitatie en  Astrofysica (VWO) en Zonnestelsel en Heelal (Havo) heeft geschreven.

Eindtermen
Bij de eindtermen VWO worden in twee domeinen melding gemaakt van sterrenkundige contexten. Bij de eindtermen Havo wordt in een domein melding gemaakt van sterrenkundige contexten. In de nascholing moeten al deze aspecten aan de orde komen waarbij verdieping van de contexten centraal staat.

Voorstel cursusavonden
De cursus zal gaan bestaan uit 5 cursusavonden, elk met dezelfde opzet: college- eetpauze-werkcollege. Op elke avond staat een thema centraal waarbij het college vooral voor de verdieping zorgt. Tijdens de werkcollege zal ook de didactiek aan de orde komen. Aan de thema’s zitten dan eindtermen van de Nieuwe Natuurkunde gekoppeld. De thema’s zijn als volgt.

  1. Gravitatie 1, het zonnestelsel
  2. Gravitatie 2, de structuur van het heelal 2
  3. Straling uit het heelal 1, de bouw en evolutie van sterren
  4. Straling uit het heelal 2, het heelal waarin we leven
  5. De Astronoom en zijn onderzoek

De data voor de eerste twee bijeenkomsten zijn (aanvang 16:30 uur, eind ca.20:30 uur)

  • Dinsdag 19 april, college voor de pauze: Prof. Dr. Frank Verbunt
  • Woensdag 11 mei, college voor de pauze: Prof. Dr. Paul Groot of Prof. Dr. Gijs Nelemans, beiden betrokken bij zwaartekrachtsgolven.

Het is niet mogelijk om voor een deel van de cursus in te schrijven, alleen voor de gehele cursus. De totale kosten van €365,- (inclusief lesmateriaal) kunnen op volgend schooljaar geplaatst worden.

Meer informatie hier (pdf).