Docent Ontwikkel Team

In schooljaar 2016-2017 wordt bij de faculteit Technische Natuurkunde gestart met twee nieuwe Docent Ontwikkel Team's (DOT's): 'Quantumwereld' en 'Natuurwetten en modellen'. De doelstelling is tweeledig:

 1. zelf genoeg didactische zekerheid verwerven over een onderwerp.
 2. didaktief kloppend lesmateriaal ontwikkelen (maken en/of verzamelen)

De bijeenkomsten zijn steeds op wisselende dagen van de week (maandag tot en met donderdag) van 16.30 uur tot 20.30 uur.

Quantumwereld

De deelnamekosten bedragen € 300,- (inclusief een bescheiden maaltijd). Programma en data (onder voorbehoud)

 • 10-10-2016 > inleiding/introductie/afbakening doelstelling
 • 15-11-2016 > ontwikkelen extra lesmateriaal
 • 14-12-2016 > ontwikkelen extra lesmateriaal
 • 26-01-2016 > demo- en practica-experimenten
 • 23-02-2017 > demo- en practica-experimente
 • 29-03-2017 > toetsmateriaal
 • 15-05-2017 > toetsmateriaal
 • 13-06-2017 > afronding en evaluatie.

Het programma wordt tijdens de eerste bijeenkomst besproken en eventueel aangepast. Verder is er de mogelijkheid dat er gastsprekers worden uitgenodigd als daar behoefte aan is.

Natuurwetten en modellen

De deelnamekosten bedragen € 160,- (inclusief een bescheiden maaltijd). Dit is een van de fundamenten van het NiNa-programma maar wordt in de meeste methoden niet expliciet behandeld of zelfs maar benadrukt. Kunnen we samen iets ontwikkelen dat we gedurende het hele curriculum laten terugkomen? Data (onder voorbehoud):

 • 17-10-2016
 • 22-11-2016
 • 21-12-2016
 • 02-02-2017

Het programma wordt tijdens de eerste bijeenkomst besproken. Verder is er de mogelijkheid dat er gastsprekers worden uitgenodigd als daar behoefte aan is.

Contact

Voor beide DOT's kan men zich aanmelden door een mail te sturen naar: p.j.neuraij@tue.nl