Docentendag

Docentendag 30 maart 2017

De faculteiten Electrical Engineering (EE) en Technische Natuurkunde (TN) van de TU/e organiseren dit jaar voor de 11e keer een bijeenkomst voor docenten uit het middelbaar onderwijs.

Elektromagnetisme is een verbindend thema van deze dag. Bij de docentendag hoort een boek, dit keer “The physics of invisibility”. Met zijn lezing “De jas van Harry Potter” leidt Willem van de Water het boek in.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 uur – 13:00 uur:    koffie en thee in de foyer van de Zwarte Doos.

13:00 uur – 14:00 uur:    lezing Peter Baltus: Radio en de kleinste temperatuursensor ter wereld.

14:15 uur – 15:15 uur:    1e ronde laboratoriumbezoek.

15:15 uur – 15:45 uur:    koffie.

15:45 uur – 16:45 uur:    2e ronde laboratoriumbezoek.

17:00 uur – 18:00 uur:    lezing Willem van de Water: De jas van Harry Potter.

18:00 uur – 19:30 uur:    maaltijd in Café De Zwarte Doos.

Tijdens beide ronden laboratoriumbezoek kan men kiezen uit de volgende mogelijkheden:

-          Darcy Lab, een laboratorium waar onderzoek gedaan wordt aan transport in poreuze materialen met een combinatie van röntgen- en MRI-technieken.

-          Antenna Lab, een laboratorium dat elektromagnetisch volledig is afgeschermd van de buitenwereld waar metingen aan antennes met een bereik van 500 MHz tot 40 GHz worden gedaan.

-          Cyclotron, deeltjesversneller waar radionucliden voor medische toepassingen geproduceerd worden.

-          Differ (Dutch Institute For Fundamental Energy Research), onderzoek aan plasma-wand interactie en materialen voor kernfusie.

-          Plasma Lab, een laboratorium met een tiental experimenten voor studenten, docenten en scholieren. Tijdens het bezoek is het de bedoeling dat er zelf enkele experimenten worden uitgevoerd.

-          Hoge Spanningslab.  Proeven met spectaculaire elektrische spanningen!

De kosten voor deze docentendag bedragen €35,- en moeten vóór 17 maart overgemaakt zijn op rekeningnummer NL42RABO0158249658 o.v.v. ‘360060-1001209 Docentendag EE/TN 2017’, met uw naam en de naam van de school waar u werkzaam bent.

Inschrijven kan tot 15 maart aanstaande via deze link: www.eventbrite.nl/e/tickets-docentendag-31962284052

De docentendag is als nascholingsactiviteit aangemeld bij registerleraar.nl

Nascholen
De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs), die op 1 augustus 2006 in werking is getreden, bepaalt dat scholen voor hun docenten een bekwaamheidsdossier moeten aanleggen. De docentendag kan een belangrijke rol spelen bij het invullen van de competenties in dit dossier.

Netwerken
Verder is de docentendag een goede mogelijkheid om te netwerken: als docenten VO onderling, maar ook tussen docenten en de TU/e. Samenwerking tussen het VO en de TU/e kan, gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijs, voor beide partijen interessant zijn.

Meer informatie bij Paul Neuraij, aansluitingsdocent Technische Natuurkunde.