Docentendag

Docentendag 29 maart 2018

De faculteiten Electrical Engineering (EE) en Technische Natuurkunde (TN) van de TU/e organiseren dit jaar voor de 12e keer een bijeenkomst voor docenten uit het middelbaar onderwijs.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, beginnen we met een presentatie over een lopend onderzoek, gegeven door een hoogleraar van TU/e.

Dit jaar zal Bart Smolders de openingslezing verzorgen.

Bart Smolders is sinds 2010 voltijds hoogleraar aan de TU/e in de groep Electromagnetics met speciale interesse in antenne systemen en toepassingen. Momenteel leidt hij een groot Europees project op het gebied van draadloze communicatie (www.silika-project.eu). Naast zijn onderzoeksactiviteiten is hij de decaan van de faculteit Electrical Engineering.

De continu groeiende behoefte aan hogere gegevenssnelheden in draadloze communicatie, drijft nieuwe toepassingen in het domein van millimetergolven. Om de doelstelling t.a.v. gegevenssnelheid te bereiken, zal de toekomstige 5G/6G gebruik moeten maken van een netwerk van basisstations op frequenties van 28 GHz en hoger. Traditionele antenne systemen hebben grote beperkingen wanneer ze gebruikt worden op het gebied van draadloze netwerken. Bovendien, kunnen deze antenne systemen niet voldoen aan praktische uitvoering zoals lage vermogensdissipatie, lage kosten en kleine omvang. Daarom zijn nieuwe, innovatieve en slimme antenne systemen vereist. In de presentatie, zal een nieuw basisstation concept worden geïntroduceerd en geoptimaliseerd voor draadloze communicatie van de toekomstige mm-golven.

Voorgaande twee jaren was er de mogelijkheid om verschillende laboratoria te bezoeken. Dit jaar is er voor gekozen om de deelnemers zelf aan het werk te zetten en er wordt gewerkt aan een breed aanbod van experimenten: experimenten uit het tweedejaars practicum van de faculteiten EE en TN, het plasma-lab maar ook quantum experimenten die we in de toekomst willen inzetten voor vwo-leerlingen.

De slotlezing wordt verzorgd door Govert Schilling.

Govert Schilling is freelance wetenschapsjournalist en schrijft o.a. voor de Volkskrant en Science. Bovendien heeft hij tientallen boeken geschreven over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen.Een van zijn laatste boeken is: ‘Deining in de ruimtetijd’.Dat is ook de titel van zijn voordracht. Hij zal ingaan op de theorie van gravitatiegolven maar ook op de meest recente metingen van o.a. Ligo.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 uur – 13:00 uur: koffie en thee in de foyer van de Zwarte Doos.

13:00 uur – 14:00 uur: lezing Bart Smolders

14:15 uur – 15:15 uur: 1e ronde practicum.

15:15 uur – 15:45 uur: pauze

15:45 uur – 16:45 uur: 2e ronde practicum.

17:00 uur – 18:00 uur: lezing Govert Schilling

18:00 uur – 19:30 uur: maaltijd in Café De Zwarte Doos.

De kosten voor deze docentendag bedragen €60,00.

Facturen hiervoor worden (per school) zo snel mogelijk na het sluiten van de inschrijving verstuurd met het verzoek deze factuur uiterlijk 22 maart te betalen. Inschrijven kan tot 14 maart 2018 aanstaande via onderstaande link: https://www.eventbrite.com/e/docentendag-2018-tickets-43092119690

Nascholen
De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs), die op 1 augustus 2006 in werking is getreden, bepaalt dat scholen voor hun docenten een bekwaamheidsdossier moeten aanleggen. De docentendag kan een belangrijke rol spelen bij het invullen van de competenties in dit dossier.

Netwerken
Verder is de docentendag een goede mogelijkheid om te netwerken: als docenten VO onderling, maar ook tussen docenten en de TU/e. Samenwerking tussen het VO en de TU/e kan, gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijs, voor beide partijen interessant zijn.

Meer informatie bij Paul Neuraij, aansluitingsdocent Technische Natuurkunde.