Wrijvingsexperimenten op de ijsbaan

Lucht- en rolwrijving (schuifwrijving, glijwrijving) zijn bij iedere snelheidssport van belang. Ook bij langebaanschaatsen.

Met enkele relatief eenvoudige experimenten die op iedere ijsbaan uit te voeren zijn, is het mogelijk om een indruk te krijgen van enkele factoren die van invloed zijn op zowel luchtwrijving (frontale oppervlak, snelheid) als glijwrijving (ijs- en schaatskwaliteit). Alleen de invloed van de luchtdichtheid en de ijstemperatuur is moeilijk aan te tonen op de ijsbaan.

De experimenten die op een ijsbaan uitgevoerd worden passen uitstekend in het nieuwe Nina-examenprogramma omdat er voor de leerlingen sprake is van een duidelijke en herkenbare context.

Door deze herkenbare context van de beweging van hun eigen lichaam sluiten de experimenten zeer goed aan bij de belevingswereld van leerlingen, waardoor hun fysische intuïtie aangesproken en benut kan worden.

Momenteel zijn vijf experimenten uitgewerkt en herhaaldelijk uitgevoerd door leerlingen (vooaral van het Sint-Joriscollege Eindhoven maar ook van het Augustinianum Eindhoven en het Beatrixcollege Tilburg).

Om docenten kennis te laten maken met dit project organiseert TU/e eind oktober een docentendag op de kunstijsbaan Eindhoven. Meer informatie hierover zal te zijner tijd op deze site gepubliceerd worden.

Voor informatie over het schaatsproject kunt u contact opnemen met Dhr. Paul Neuraij. E-mail: p.j.neuraij@tue.nl

Artikelen

  • In november 2013 verscheen in NVOX een artikel verschenen over het schaatsproject. U kunt het artikel hier bekijken.
  • In december 2013 verscheen dit artikel in het Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde.

Contact

Voor informatie over het schaatsproject kunt u contact opnemen met Dhr. Paul Neuraij. E-mail: p.j.neuraij@tue.nl