Faculteitsbestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit. Dat betreft o.a. het organiseren en inrichten van de faculteit, het vaststellen van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, regelingen en het toezicht op de uitvoering van de facultaire programma’s. Het bestuur formuleert de facultaire strategie en beleid op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie in wisselwerking met de wetenschappelijke programma-eigenaren.

Het bestuur van de faculteit bestaat uit drie leden. De decaan is voorzitter en wordt bijgestaan door een vice-decaan (lid van het wetenschappelijk personeel) en een directeur bedrijfsvoering. De opleidingsdirecteuren en een student zijn adviseur-leden van het bestuur.

Faculteitsbestuur
Decaanprof.dr. L.P.H. (Philip) de Goey
Vice-decaanprof.dr.ir. M.G.D. (Marc) Geers
Directeur BedrijfsvoeringJ.L.F.C.M. (Jolanda) Snelders MSM
Opleidingsdirecteur Masteropleiding S&C en SET (adviserend lid)dr.ir. C.C.M. (Camilo) Rindt
Opleidingsdirecteur Masteropleiding AT (adviserend lid)prof.dr. H. (Henk) Nijmeijer
Opleidingsdirecteur Bachelor- en Masteropleiding W (adviserend lid)prof. dr. J.G.M. (Hans) Kuerten
Studentadviseur

S. (Sifra) Kramer

Faculteitsreglement

Bekijk het faculteitsreglement, vastgesteld juni 2018.