Prof.ir. H.P. Stal overleden op 8-1-2005

In Memoriam - Overlijdensbericht

Met leedwezen heeft de faculteit Werktuigbouwkunde van de TechnischeUniversiteit Eindhoven kennis genomen van het overlijden op 8 januari jl. vanEmeritus Hoogleraar TU Delft en TU Eindhoven

 

 

 

 

Prof. Ir. Henricus Petrus Stal

 

 

 

 

Professor Stal was van 1979 tot zijn pensionering in november 1985 alsbuitengewoon hoogleraar in de Bedrijfsmechanisatie aan onze faculteitverbonden. Gedurende deze jaren heeft hij onder andere belangrijkebijdragen geleverd aan de activiteiten op het gebied van de FlexibeleAutomatisering en Industriele Robots (FLAIR) binnen de toenmalige vakgroepProductietechnologie en -Automatisering van de faculteitWerktu ig bouwku nde.Prof. Stal was een zeer gewaardeerde en gerespecteerde collega die veelvoor de faculteit heeft betekend. V~~r zijn studenten een inspirerendeleermeester die hen de liefde voor het vak heeft aangekweekt.Wij wensen zijn echtgenote en naaste familie veel kracht en sterkte toe bij hetdragen van dit verlies.Namens het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de TechnischeUniversiteit Eindhoven,

Prof.dr.ir. D.H. van Campen, Decaan

Klik hier voor de overlijdenskaart.