Final project & traineeship procedures

Oktober 2016

Actiepunten bij stage- en afstudeerprojecten binnen

 • Control System Technology
 • HL Maarten Steinbuch
 • PHL Maurice Heemels

Voordat je begint
Ga naar het Onderwijsbureau (GEM-Z 1.10 of GEM-Z 1.126) of bekijk hun internetpagina en vraag naar de procedure voor stages en afstudeerprojecten. Haal de benodigde formulieren op, vul ze in en laat ze door de begeleider en/of hoogleraar ondertekenen.

Afronding stages en afstudeerprojecten
Stages en afstudeerprojecten worden afgerond met een verslag en een colloquium. De taal voor zowel het verslag als het colloquium is Engels.

Procedure voor het maken van een CST rapport 

 1. De master- en stagerapporten worden genummerd en gearchiveerd. Haal een CST nummer op voor jouw verslag bij het secretariaat (GEM-Z 0.126 / E-Mail) voordat je het definitieve verslag maakt.
 2. Als het verslag klaar is mail de PDF naar Petra Aspers (CST).
  Indien het een master verslag is daarbij de vermelding van het aantal exemplaren.
  Alleen de master verslagen worden ingebonden door een externe Printservice.
  Het duurt daarom ook 4 á 5 werkdagen voordat ze retour komen.
  Overleg met je begeleider hoeveel exemplaren je nodig hebt.
  Er is een aparte kaft voor het verslag, die staat op de site.
  PAS OP: ook als je RAPPORT VERTROUWELIJK is, willen we toch een PDF versie hebben voor ons ARCHIEF. Duidelijk vermelden indien het rapport VERTROUWELIJK is. (op de voorpagina en in de mail)
 3.  Als de afstudeerverslagen gedrukt en ingebonden zijn, krijg je een mail en kun je ze ophalen bij het secretariaat. Waarna je het verslag uit kan delen aan begeleiders, commissieleden e.d.

Richtlijnen voor de rapporten
Schrijf een duidelijk, helder en bondig verslag. De richtlijn is maximaal 25 (kleine stage), 30 (grote stage), of 60 (afstuderen) pagina’s hoofdtekst. Gebruik appendices voor aanvullende informatie, grafieken, figuren en bewijzen.

Zorg ervoor dat de opmaak van de titelpagina correct is. Bekijk andere rapporten of vraag je begeleider.

Colloquia

 1. De colloquia worden normaal gehouden in GEM-Z 0.05.
 2. Plan een datum voor jouw afsluitende colloquium bij het secretariaat. Bespreek met je begeleiders en/of hoogleraar welke datum geschikt is. Door het drukke colloquiumprogramma is het verstandig om op tijd een datum in te plannen!
 3. Stuur een Engelse samenvatting van jouw presentatie naar Petra Aspers (E-Mail) De lengte van de samenvatting is maximaal 5 regels! Een aankondiging van de presentatie wordt verstuurd naar alle medewerkers en studenten van de CST sectie.
 4. In overleg met jouw begeleider is het mogelijk om een proefpresentatie te geven voor het daadwerkelijke colloquium. Organiseer een proefpresentatie samen met je begeleider.
 5. Zowel de presentatie, vragen en discussie en de samenvatting van het colloquium is de voertaal Engels!