Onderzoeksprofiel

Alle werktuigbouwkundige apparaten zijn gemaakt van materialen die sterk en stijf genoeg moeten zijn om te kunnen functioneren, in een omgeving waar het transport van materie en warmte van cruciaal belang is, en die aangestuurd moeten kunnen worden om door de gebruiker opgegeven functies uit te voeren. De faculteit Werktuigbouwkunde is daarom gestructureerd rondom drie onderzoeksthema’s. In elk van deze pijlers is het doel om fundamentele kennis, ontwerpprincipes en de productie te integreren.

Thermo Fluids Engineering (TFE)

Stroming en het transport van warmte en materie vormen de kern van dit onderzoeksthema, met energie als belangrijkste maatschappelijke toepassing. De volgende secties vormen het Energy & Flow thema:

Computational and Experimental Mechanics (CEM)

Alle constructies en apparaten zijn gemaakt van materialen en moeten mechanische en omgevingsinvloeden kunnen weerstaan. De onderzoeksgroepen in dit domein werken aan de analyse, het gebruik en de ontwikkeling van materialen in de breedst mogelijke zin. Dit domein omvat de volgende secties:

Dynamical Systems Design (DSD)

Systemen worden gevormd door veel afzonderlijk onderdelen, en moet kunnen functioneren naar de eisen en wensen van de gebruikers. Een goede aansturing op verschillende niveaus is daarom essentieel, evenals een juiste assemblage. Verschillende secties leveren een bijdrage aan dit onderzoeksthema: