Onderzoekssamenwerking

De onderzoeksgroepen van de faculteit Werktuigbouwkunde zijn direct en indirect betrokken bij verschillende onderzoeksscholen en -instituten. 

Onderzoeksinstituten

Onderzoeksinstituten verenigen industrie en wetenschap op een zodanige wijze dat de overdracht van kennis naar de markt, de zogenaamde valorisatie van innovatie, wordt gestimuleerd. Onderzoeksgroepen van de faculteit Werktuigbouwkunde zijn betrokken bij de volgende onderzoeksinstituten:

Dutch Polymer InstituteEen samenwerking tussen de Nederlandse industrie, universiteiten en de overheid, met als doel om verkennend onderzoek te verrichten op het gebied van polymere materialen. Het Dutch Polymer Institute koppelt de wetenschappelijke vaardigheden van universitaire onderzoeksgroepen aan de industriële behoefte aan innovatie. 
Eindhoven Energy Institute

Het Eindhoven Energy Institute (EEI) verenigt TU/e onderzoeksgroepen en onderzoekers op het gebied van energie. EEI-onderzoek helpt de overgang naar een duurzame samenleving, met o.a. zonnecellen en kernfusie.

Materials Innovation InstituteHet Materials Innovation Institute (M2i) richt zich op innovatie op het gebied van materialen, met als doel om industrie en samenleving te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor materiaal-gerelateerde vragen in productontwikkeling en productieprocessen.

Onderzoeksscholen

Onderzoekscholen hebben een eigen onderzoeksprogramma en verzorgen het onderwijs voor promovendi. In onderzoeksscholen komen verschillende faculteiten (van verschillende universiteiten) samen. De faculteit Werktuigbouwkunde is betrokken bij diverse onderzoekscholen:

Engineering MechanicsEngineering Mechanics is een gezamenlijk initiatief van de TU/e, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. 
Eindhoven Polymer LaboratoriesHet doel van het Eindhoven Polymer Laboratories (EPL) is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van onderzoekers op het gebied van polymeren.
Dutch Institute of Systems and ControlDe onderzoeksschool Dutch Institute of Systems and Control (DISC) is een interuniversitaire onderzoekschool die alle universitaire onderzoeksgroepen op het gebied van ‘systems and control theory and engineering’ in Nederland verenigt. Het biedt een nationaal georganiseerd graduate programma voor promovendi op dit gebied.
Institute for Programming research and AlgorithmicsHet Institute for Programming research and Algorithmics (IPA) is een onderzoeksschool op het gebied van programmering en algoritmiek. Het IPA richt zich op onderzoek, opleiding van promovendi en samenwerking met het bedrijfsleven.
J.M. BurgerscentrumHet J.M. Burgerscentrum (JMBC) is de Nederlandse onderzoekschool voor stromingsleer. Met de combinatie van kennis, vaardigheden en faciliteiten van meer dan 50 onderzoeksgroepen biedt het JMBC een  multidisciplinaire omgeving voor geavanceerd onderzoek in de stromingsleer en voor de opleiding van talentvolle graduate en postdoctorale studenten. 
Research school Process TechnologyDe onderzoekschool Procestechnologie (OSPT) is de Nederlandse onderzoekschool voor procestechnologie. Het is een interuniversitaire samenwerking op het gebied van scheikundige technologie en procestechnologie.