Mechanical Engineering graduate program

Het Graduate Program Mechanical Engineering richt zich op het ontwerpen, analyseren, verbeteren en fabriceren van nieuwe producten en processen. Het program bestaat uit de masteropleidingen Mechanical Engineering en Systems & Control. Als onderdeel van de faculteit Werktuigkunde speelt samenwerking met de industrie en onderzoeksinstituten een belangrijke rol in het programma.

Master's degree programs


PhD programs