Hbo-propedeuse

Toelaatbaarheid

Met een hbo-propedeuse ben je niet meer direct toelaatbaar tot de TU/e. Universiteiten mogen aanvullende eisen stellen aan studenten met een hbo-propedeuse diploma.   Voor alle bacheloropleidingen aan de TU/e moet je middels een toelatingstoets aantonen dat je Wiskunde B op vwo eindexamenniveau beheerst. Voor sommige opleidingen vragen we daarnaast ook Natuurkunde en soms Scheikunde op vwo niveau. Per opleiding kunnen de eisen van de vakken verschillen. Hier kun je vinden welke toelatingseisen voor jouw opleiding gelden. 

De TU/e neemt zelf geen toelatingstoetsen af. Je kunt de toelatingstoetsen o.a. doen bij De Centrale Commissie Voortentamen (CCVX)  of via Boswelll-Bèta   (het James Boswell Instituut). Pas als je voldoet aan alle aanvullende eisen kun je worden ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de TU/e. Neem voor meer informatie contact op met Education and Student Affairs.