European Union Science Olympiad (EUSO)

De EUSO is een wedstrijd voor middelbare scholieren. Leerlingen moeten in groepjes van drie problemen oplossen door het doen van practicum met biologische, chemische en natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van wetenschap.

Het unieke van de EUSO is dat leerlingen in groepsverband praktisch onderzoek doen. Samenwerken plannen en het maken van een goede taakverdeling spelen daarbij een belangrijke rol. De leerlingen worden niet alleen beoordeeld op de resultaten van de experimenten. Ook hun praktische vaardigheden, informatieverwerking en kennisverwerving spelen bij het oordeel een rol.

Voor wie?

Alle havo- en vwo-bovenbouwleerlingen die op 31 december nog geen 17 jaar zijn en een natuurprofiel hebben, kunnen meedoen.

Waar en wanneer?

De faculteiten Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven verzorgen de regionale voorrondes. Zeven andere universiteiten in Nederland verzorgen de voorrondes in andere regio's. De winnende teams van deze voorrondes mogen deelnemen aan de nationale eindronde. De beste twee teams van deze nationale wedstrijd gaan naar de internationale EUSO.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inschrijving voor de regionale voorrondes kun je contact opnemen met het EUSO-comité Nederland via het nationaal secretariaat van de EUSO. Mail naar Wilma Philipse (w.philipse@science.ru.nl).

Je kunt ook per e-mail of telefonisch contact opnemen met de organisatie van de regionale voorronde op de TU/e. Mail naar cheminfo.st@tue.nl of bel (040) 247 5849.