Gastlesproject

Het project

In het kader van de curriculumverandering in het voortgezet onderwijs en het opstarten van vaksteunpunten in de regio is de Technische Universiteit Eindhoven gestart met een gastlesproject. De TU/e wil graag vaker scholen bezoeken met gastlessen.

In de aanloopfase, waarin het gastlesproject zich nu bevindt, coördineert de faculteit Technische Natuurkunde. Ook de TU/e-faculteiten Biomedische Technologie en Wiskunde nemen deel aan het project. Op termijn zullen mogelijk ook de andere TU/e-faculteiten aansluiten.

De genoemde faculteiten hebben een aantal hoogleraren en universitair docenten bereid gevonden om een gastles over aansprekende onderwerpen te ontwikkelen. Dat loopt uiteen van 'Quantummechanica' tot 'Verlichtingstechnologie' en van 'Bliksem en spanning' tot 'Ziektes nabootsen in de computer'.

Vooralsnog zijn voor uw school geen kosten aan het gastlesproject verbonden. Alleen de Fusion Road Show is hierop een uitzondering, deze kost € 300.

Een gastles in uw school?

Een hoogleraar of universitair docent die vol enthousiasme een verhaal vertelt over zijn/haar vakgebied, met oog voor de aansluiting op de VWO-stof, is een bijzondere aanvulling voor zowel leerlingen als docenten. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan het gastlesproject.
Het plannen van gastlessen gaat altijd in overleg en de mogelijkheden hangen onder andere samen met de beschikbaarheid van de sprekers. Hierbij is het uitgangspunt dat een goede match wordt gemaakt tussen uw wensen en de mogelijkheden op dat moment.
Als u de les(sen) minimaal 2 maanden voor de gewenste datum(s) aanvraagt, is de kans van slagen groter.

De procedure:

 1. bekijk de beschrijvingen van de gastlessen in het menu links;
 2. stuur een e-mail met daarin:
  - uw gegevens en de gegevens van uw school
  - de gewenste les(sen), liefst een top-3
  - de gewenste datum(s) of periode
  - de doelgroep en het aantal leerlingen
 3. u krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging, waarna wij de mogelijkheden gaan bekijken
 4. in overleg met u worden verdere details besproken en afspraken gemaakt