Ter aanvulling van het VO onderwijs

De Technische Universiteit Eindhoven biedt scholen aanvullingen op het eigen onderwijs.

  • Projecten voor in de klas
    Denk aan lesmateriaal/leerplanontwikkeling, korte wiskundeprojecten in de klas
  • Wortel TU/e 
    Extra ondersteuning op het gebied van wiskunde