Eureka!Cup

De Eureka!Cup is een jaarlijkse landelijke ontwerpwedstrijd rondom een maatschappelijk relevant thema. Denk bijvoorbeeld aan 'Nanotechnologie' (2012), Transport en Logistiek (2014) en Civiele Techniek in 2015. Elke editie kent zes deelopdrachten, die worden geformuleerd door bedrijven of instituten die toonaangevend zijn in de branche van het hoofdthema. Hier kun je dus aan de slag met ‘echte' opdrachten van echte bedrijven!

Voor wie: leerlingen uit havo en vwo 1 tot en met 3

Wanneer: eind januari tot eind mei

Voor meer informatie: info@eurekacup.nl