Experiment

Kun je een deel van je profielwerkstuk niet op school doen, omdat daar bijvoorbeeld niet de juiste apparatuur aanwezig is? Dan kan de Profielwinkel je helpen met de uitvoer van zo'n experiment aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als je je experiment wil uitvoeren aan de TU/e, dan kun je hulp aanvragen van de Profielwinkel.

Aanmelden voor experiment

Zoals bij alle diensten van de Profielwinkel moet je ook voor het uitvoeren van een experiment aanmelden bij de Profielwinkel.

Je kunt je aanmelden voor de Profielwinkel via puc@tue.nl. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft welke hulp je nodig hebt van de Profielwinkel. Beschrijf in je mail daarom het volgende: 

  • Algemene informatie over je profielwerkstuk: wat is je hoofdvraag en welke deelvragen heb je hierbij?
  • Een duidelijke omschrijving van het experiment:
    • wat wil je onderzoeken?
    • welke methode wil je hiervoor gebruiken en waarom gebruik je deze methode?
    • welke materialen heb je nodig voor de uitvoer van het experiment?