Historie

 

De Technische Universiteit Eindhoven, en daarbinnen de Faculteit Wiskunde en Informatica, bestaat in haar huidige vorm sinds 1986. In dat jaar kreeg de onderwijsinstelling de aanduiding ‘universiteit’. Daarvoor had de universiteit de naam ‘technische hogeschool’. De opleidingen die we binnen onze faculteit bieden, bestaan al veel langer dan 1986. De eerste startte in 1957.

1957: start Sectie Wiskunde

In 1957 ontstond in Eindhovende Sectie Wiskunde aan de Technische Hogeschool. Vanaf dat moment konden studenten een opleiding Wiskunde volgen. De sectie werd opgebouwd en tot 1965 geleid door prof.dr. J.J. Seidel. De sectie startte in 1957 met 11 medewerkers. In 1965 telde ze zo’n 80 medewerkers.

1960 – 1981: Onderafdeling Wiskunde

In1960 startte de opleiding tot wiskundig ingenieur en in 1981 de opleiding tot informatica-ingenieur. Halverwege deze periode, in 1971, werd het Rekencentrum zelfstandig. Dat was, sinds de aanschaf van de eerste computer in 1961, een snelgroeiend onderdeel van de Onderafdeling Wiskunde.

1981 – heden: Onderafdeling, later Faculteit Wiskunde en Informatica

Organisatie
Door de omvorming van de technische hogescholen naar technische universiteiten in 1986 werd de onderafdeling een faculteit. Door een latere bestuurshervorming (1997) gingen de vakgroepen, die in de jaren ‘70 waren ontstaan, over in capaciteitsgroepen. De capaciteitsgroep Wiskunde had begin 2010 zeven expertisegebieden, de capaciteitsgroep Informatica negen. In 2010 ontstond de sectie-indeling die we nu binnen de faculteit kennen.

Ontwerpersopleidingen
Een belangrijke nieuwe richting in het opleidingenaanbod van onze faculteit, was de start van de ontwerpersopleidingen Wiskunde voor de Industrie (nu: Mathematics for Industry) en Technische Informatica (nu: Software Technology) rond 1990. De opleidingen hebben samen inmiddels ruim 500 technologisch ontwerpers afgeleverd. Deze ontwerpers mogen de titel PDEng voeren (Professional Doctorate in Engineering).

Bachelor- en masteropleidingen
Door de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002 hebben wij onze vijfjarige ingenieursopleidingen opgeknipt en opnieuw ingericht als driejarige bacheloropleidingen en tweejarige masteropleidingen. Ook startten toen nieuwe masteropleidingen en een speciaal masterprogramma:

  • Business Information Systems (samen met de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences)
  • Embedded Systems (samen met de Faculteit Electrical Engineering)
  • Information Security Technology (binnen de masteropleiding Computer Science and Engineering).

Vanaf 2002 kwam ook een belangrijke zij-instroom van meest buitenlandse bachelors in de masteropleidingen op gang. Dit heeft het internationale karakter van ons onderwijs snel versterkt.
Zie voor meer informatie ons huidige opleidingsaanbod.

Laboratoria
Overdracht van onze kennis naar het bedrijfsleven is altijd een belangrijke taak voor onze universiteit geweest. Vanaf 1988 was het Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) actief. De kennisvalorisatie kreeg het laatste decennium krachtige impulsen met de oprichting van het Laboratory for Quality Software (LaQuSO) in 2004 en het Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven (LIME) in 2006. LIME hield in 2011 op te bestaan.

Sinds 1981 onveranderd Wiskunde en Informatica
De laatste drie decennia waren niet zonder veranderingen in structuren en activiteiten, maar steeds onder de vlag Wiskunde en Informatica. De Eindhovense faculteit neemt daarmee landelijk een bijzondere positie in. Op andere universiteiten maken de eenheden Wiskunde en Informatica  vaak onderdeel uit van grotere faculteiten met bijvoorbeeld elektrotechniek (TUD en UT) of natuurwetenschappen (aan de meeste algemene universiteiten).