Organisatie

Faculteitsbestuur
De faculteit staat onder leiding van het faculteitsbestuur.

Capaciteitsgroepen
De faculteit heeft 2 capaciteitsgroepen:
Informatica
Wiskunde

Secties
Elke capaciteitsgroep bestaat uit een aantal secties met een voorzitter en vicevoorzitter. Zij beheren de financiƫle en personele zaken binnen de secties.

Opleidingsdirectie
De opleidingsdirectie bestaat uit de opleidingsdirecteuren, programmamanagers, programmacoƶrdinatoren en adjunct opleidingsdirecteuren. De opleidingsdirectie zet inhoudelijk de koers uit voor de verschillende opleidingen.
Onze drie bacheloropleidingen en de twee graduate programs hebben een opleidingsdirecteur. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het onderwijs.
Het faculteitsbestuur stelt de onderwijs- en examenregeling en het budget voor onderwijs vast en ziet toe op de uitvoering van het onderwijsprogramma.

Faculteitsraad
De faculteitsraad oefent tegenover het bestuur van de faculteit het instemmingsrecht en het adviesrecht uit. Het bestuur van de faculteit heeft voorafgaande instemming nodig van de faculteitsraad, als het gaat om een wijziging of vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregeling.