Bestuur

Het bestuur van onze faculteit bestaat uit een decaan, een vice-decaan en een directeur bedrijfsvoering. De opleidingsdirecteuren en een adviserend studentlid zijn vaste adviseurs.

Het faculteitsbestuur is het bevoegd gezag van de faculteit. Het is operationeel en beleidsmatig verantwoordelijk voor onder andere de begroting en het personeelsbeleid.

De vice-decaan behoort tot de besturen van de twee capaciteitsgroepen van onze faculteit. De besturen coördineren de werkzaamheden van de secties en andere eenheden binnen de capaciteitsgroepen en stemmen deze op elkaar af. Zij bepalen de onderwijswerkverdeling binnen de door de opleidingsdirecteuren toegewezen onderwijsdelen.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van alle ondersteunende diensten buiten de secties en het laboratorium. Hij levert adequate managementinformatie.

Leden van het faculteitsbestuur

Prof.dr. Johan Lukkien, decaan
prof.dr. Edwin van den Heuvel, vice-decaan
dr. Robert van der Drift, managing director

Vaste adviseurs van het faculteitsbestuur

Dr.ir. Marloes van Lierop, opleidingsdirecteur Bacheloropleidingen Technische Informatica (Computer Science & Engineering) en Technische Wiskunde
Dr. Michel Westenberg, opleidingsdirecteur Bachelor Data Science
Prof. dr. Johan van Leeuwaarden, opleidingsdirecteur Graduate Program IAM
Prof.dr. Mark van den Brand, opleidingsdirecteur Graduate Program Informatica
Tim Meeles, studentadviseur van het FB