Bestuur

Het bestuur van onze faculteit bestaat uit een decaan, een vice-decaan en een directeur bedrijfsvoering. De opleidingsdirecteuren en een adviserend studentlid zijn vaste adviseurs.

Het faculteitsbestuur is het bevoegd gezag van de faculteit. Het is operationeel en beleidsmatig verantwoordelijk voor onder andere de begroting en het personeelsbeleid.

De vice-decaan behoort tot de besturen van de twee capaciteitsgroepen van onze faculteit. De besturen coördineren de werkzaamheden van de secties en andere eenheden binnen de capaciteitsgroepen en stemmen deze op elkaar af. Zij bepalen de onderwijswerkverdeling binnen de door de opleidingsdirecteuren toegewezen onderwijsdelen.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van alle ondersteunende diensten buiten de secties en het laboratorium. Hij levert adequate managementinformatie.

Leden van het faculteitsbestuur

Prof.dr. Johan Lukkien, decaan
prof.dr. Edwin van den Heuvel, vice-decaan
dr. Robert van der Drift, managing director
Dr. Olga Houben-van Herwijnen, secretary of the board

Vaste adviseurs van het faculteitsbestuur

Dr. Erik de Vink, Program Director of the Bachelor's program Computer Science & Engineering
Dr. Hans Sterk, Program Director of the Bachelor's program Applied Mathematics
Dr. Michel Westenberg, Program Director of the Bachelor program Data Science
Dr. Alessandro di Bucchianico, Program Director of the Graduate Program IAM  
Prof.dr. Mark van den Brand, Program Director of the Graduate Program in Computer Science 
Sabine Jongerius, Student Representative of the Departmental Board