Opleidingscommissie Wiskunde

De Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) brengt gevraagd of op eigen initiatief adviezen uit over:
• het onderwijsprogramma;
• de onderwijs- en examenregelingen;
• alle aangelegenheden betreffende het onderwijs.
 
Daarnaast:
• beoordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
• bespreekt zij vak-evaluaties en adviseert op basis hiervan de opleidingsdirecteur en faculteitsbestuur;
• levert zij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs door in een vroeg stadium mee te denken over de grote lijnen van nieuwe voorstellen.

De Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) bestaat uit 4 stafleden en 4 studentleden.
De benoemingstermijn voor stafleden is twee jaar en voor studentleden één jaar.
Daarnaast heeft de OCW een aantal adviserende leden, zoals de (adjunct-) opleidingsdirecteuren, de commissaris-onderwijs van GEWIS, de studieadviseur en een adviseur van informatica.

Samenstelling en overige info
Meer informatie over de samenstelling, notulen en agenda’s van de OCW vind je hier.

Contact
secretariaat.opleiding.win@tue.nl
040-247-4272