Samenwerkingsverbanden

De faculteit Wiskunde en Informatica kent samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.

Om ons onderwijs continu te kunnen verbeteren, onderzoek te kunnen uitbreiden en kennis up-to-date te houden, werken wij samen met verschillende partijen. Van collega-universiteiten tot bedrijven en onderzoeksinstituten.

Moscow University, Polytecnico di Torino en de University of Stutggart/SimTech
Samen met de Moscow University, het Polytecnico di Torino en de University of Stuttgart/SimTech bieden wij een duaal programma aan. Het gaat om een twee jaar durend studieprogramma waar bij studenten een jaar onderwijs volgen in Moskou, Turijn of Stuttgart en een jaar studeren aan de TU/e. Studenten die het programma succesvol afsluiten, krijgen een diploma van beide universiteiten.

Eindhoven School of Education (ESoE)
De TU/e verzorgt de masteropleiding tot leraar VHO (voorbereidend hoger onderwijs, voorheen 1e graad) voor vier vakken: Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en Scheikunde. Deze master is ondergebracht bij de Eindhoven School of Education, ESoE, een samenwerkingsinstituut van de TU/e en Fontys Hogescholen. De master leidt tot de titel MSc of drs.

Applied Mathematics Institute (AMI)
De hoogleraren Wiskunde van de drie technische universiteiten in Nederland hebben begin 2010 met een startbudget van de 4TUFederatie het 4TU Applied Mathematics Institute (AMI), een Centre of Excellence opgericht. De wiskunde-afdelingen van de drie TU’s zijn sterk multidisciplinair en werken  intensief samen met alle technische faculteiten. Ze hebben een goede relatie met diverse grote bedrijven, TNO en GTI’s. Ze verzorgen het service wiskunde-onderwijs voor alle studenten aan de 4 TU’s.

Centre for Dependable ICT Systems (CeDICT)
CeDICT is een 4TU Centre of Excellence waarin de 4 technische universiteiten in Nederland hun onderzoek bundelen om tot een excellente synergie te komen. De maatschappij wordt steeds meer afhankelijk van ICT-systemen. Wanneer een systeem faalt, kunnen de consequenties desastreus zijn. Een van de grootste uitdagingen op het onderzoeksgebied ICT is het betrouwbaarder maken van systemen. Voor 4TU CeDICT ligt deze uitdaging op het niveau van hardware, software en communicatie.

Netherlands Institute for Research on ICT (NIRICT)
Het Netherlands Institute for Research on ICT (NIRICT) is een Centre of Competence. H

Master Cyber Security
Samen met de Radboud Universiteit Nijmegen biedt de TU/e een 2 jaar durende masteropleiding in computer security aan (als onderdeel van een Computer Science masterprogramma).

Berlin-Rostock-Eindhoven Service Technology Program (B.E.S.T.)
In het Berlin-Rostock-Eindhoven Service Technology Program (B.E.S.T.) werken wij samen met Humboldt-Universität in Berlijn en Universität Rostock. De universiteiten bundelen hun krachten op het gebied van Service Technology om de impact op onderzoek en toepassingen daarvan te versterken.

Philips Healthcare
In juli 2008 gingen wij een samenwerkingsverband aan metPhilips Healthcare. Het belangrijkste doel: het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast ondersteunen beide organisaties elkaar op specifieke kennisgebieden. Philips Healthcare biedt ook interessante stageplaatsen voor onze studenten.