TU/e-onderzoekers in zesde editie van de KPN European Cyber Security Perspectives

Om de samenwerking op het gebied van computerveiligheid te bevorderen en de laatste kennis hierover toegankelijk te maken voor een groot publiek, publiceert KPN vandaag de zesde editie van European Cyber Security Perspectives. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties vanuit de overheid, de private sector en universiteiten. Hoogleraar Tanja Lange en TU/e-spinoff Analyze Data leverden bijdragen vanuit de TU Eindhoven.

Ook in 2018 domineerde cyber security het nieuws. Van DDoS-aanvallen op Nederlandse banken, ernstige kwetsbaarheden in Intel-chips, tot de explosieve groei van vaak slecht beveiligde smart devices en de toenemende activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten: digitale veiligheid staat bovenaan de agenda.

In haar bijdrage bespreekt TU/e-hoogleraar Tanja Lange samen met Daniel J. Bernstein van de University of Illinois de laatste ontwikkelingen op het gebied van post-quantumcryptografie, nieuwe methoden van cryptografie die bestand zijn tegen de rekenkracht van quantumcomputers. Volgens hen liggen op dit gebied nog grote uitdagingen.

Bram Cappers, Josh Mengerink en Joey van de Pasch van Analyze Data, een TU/e-spin-off, breken in hun bijdrage een lans voor de rol van de mens in cyber security. Zeker als het gaat om patroonherkenning en contextueel redeneren presenteren mensen nog vaak beter dan kunstmatige intelligentie.

Andere onderwerpen die in het jaarlijkse KPN-rapport aan de orde komen, zijn digitale oorlogsvoering, nieuwe methoden om banken te wapenen tegen DDoS-aanvallen en de noodzaak van een ministerie van Digitale Infrastructuur.

Over European Cyber Security Perspectives

European Cyber Security Perspectives is een samenwerkingsverband van de Nationale Politie, het National Cyber Security Centre (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en een groot aantal bedrijven en onderwijsinstellingen, waaronder KPN. KPN heeft de partijen bij elkaar gebracht. Het volledige rapport is hier (link naar rapport) te vinden.