Hersenoperaties ondersteunen door visualiseren zenuwbanen

Sinds 2011 hebben TU/e en instituut Kempenhaeghe – een expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische stoornissen – een strategische samenwerkingsovereenkomst. Dit heeft geleid tot verschillende projecten, waaronder onderzoek naar diffusie MRI. In het kader van de Brain Awareness Week van de Hersenstichting kijken we hier nog eens kort op terug.
 
Diffusie MRI is een relatief nieuwe MRI-techniek waarmee onder andere zenuwbanen in de hersenen gevisualiseerd kunnen worden ter ondersteuning van operaties waarbij bepaalde zenuwbanen gespaard moeten worden, zoals in eerder onderzoek met Kempenhaeghe is aangetoond. Door de visualisatie van de zenuwbanen is het mogelijk om aan de opererende arts aan te geven in welk gebied van de hersenen hij of zij kan snijden zonder blijvende schade te veroorzaken.
 
Hoewel visualisatie van zenuwbanen al 25 jaar kan, is de ondersteuning van hersenoperaties op basis van deze visualisaties nog precair. Hoogleraar Mathematische Beeldanalyse Luc Florack van de faculteit Wiskunde en Informatica: “We hopen op korte termijn vervolgonderzoek te kunnen starten naar de nieuwe mogelijkheden die diffusie MRI ons biedt om hersentumoroperaties in de toekomst nauwkeuriger en veiliger uit te kunnen voeren.”