Achievement Award voor TU/e hoogleraar Sem Borst

Prof.dr.ir. Sem Borst ontvangt in juni de ACM SIGMETRICS Achievement Award. Deze prestigieuze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Association for Computing Machinery (ACM) aan een wetenschapper voor zijn of haar fundamentele bijdragen aan de prestatie-analyse van computer- en communicatiesystemen. Borst ontvangt de prijs voor zijn invloedrijke en gewaardeerde bijdragen op het gebied van stochastische modellen voor draadloze netwerken, asymptotische analyse van zwaarstaartige wachtrijsystemen, gedistribueerde algoritmen voor dynamische capaciteitsallocatie, en efficiënte toewijzingsstrategieën in grootschalige cloud systemen en data center netwerken.

Sem Borst is sinds 1998 deeltijdhoogleraar Stochastische Besliskunde aan de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU/e. Daarnaast is hij werkzaam voor Nokia Bell Labs in Murray Hill in de Verenigde Staten. Hij publiceerde ruim 170 artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en internationale conferenties, en is (mede-)houder van 28 patenten. Borst is de tweede Nederlander en hoogleraar van de TU/e die de ACM SIGMETRICS Achievement Award in ontvangst mag nemen. Hij treedt in de voetsporen van prof.dr.ir. Onno Boxma, die de prijs in 2011 ontving, en onder wiens begeleiding hij in 1994 promoveerde aan de Universiteit van Tilburg.

Sem Borst: “Ik voel me buitengewoon verguld en vereerd met deze prijs, en ben erkentelijk voor de kansen en uitdagingen die TU/e en Nokia Bell Labs mij hebben geboden. Het is bovenal echter een moment waarop ik me extra bevoorrecht en dankbaar voel voor de samenwerking met mijn collega’s en promovendi binnen de TU/e, maar ook bij Nokia Bell Labs en daarbuiten. Zonder de fantastische samenwerking met hen, zou deze onderscheiding mij nooit te beurt zijn gevallen.”