Twee Veni-beurzen voor W&I wetenschappers

Acht talentvolle, jonge onderzoekers van de TU/e ontvangen een Veni-beurs ter waarde van maximaal 250.000 euro. Twee van hen verrichten hun onderzoek bij de faculteit Wiskunde en Informatica.

De ‘Veni’ wordt jaarlijks door NWO toegekend. De beurs biedt veelbelovende jonge wetenschappers die recentelijk zijn gepromoveerd de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. In totaal dienden 1115 onderzoekers een onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er 154 gehonoreerd.  

De twee winnaars en projecten van de faculteit Wiskunde en Informatica zijn:

Stabiliteit en structuur in oneindig-dimensionale ruimtes

Dr. Rob Eggermont  - Mathematics and Computer Science (prof.dr. Hans Cuypers)

Het wordt steeds belangrijker om datastructuren te analyseren waarin het aantal variabelen zeer groot is. Ik ga zulke structuren onderzoeken om aan te tonen dat hun analyse niet steeds complexer wordt, zelfs als het aantal variabelen stijgt.

Roosters en dichtstbijzijnde punten zoeken

Dr. Thijs Laarhoven - Mathematics and Computer Science (prof.dr. Tanja Lange)

Roosters, herhalende configuraties van punten, kunnen gebruikt worden om prachtige symmetrische structuren te beschrijven, en ze liggen aan de basis van veilige digitale communicatie in het aankomende tijdperk van de quantumcomputer. Dit onderzoek bestudeert de wonderbaarlijke wisselwerking tussen roosters en slimme methodes om dichtstbijzijnde punten te vinden.