Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit is van hoogwaardige kwaliteit en draagt bij aan de ontwikkelingen in de wiskunde en de informatica en die van technologische innovatie.

Onderzoeksprofiel
Het onderzoeksprofiel geeft kort weer op welke gebieden het onderzoek van de faculteit zich concentreert.

Onderzoeksprogramma's
Bij de onderzoeksprogramma's van Informatica c.q. Wiskunde is een overzicht gegeven van de diverse onderzoekssecties met de erbij behorende chairs. Dit geeft het soort onderzoek aan van elke sectie c.q. chair.

Onderzoeksinstituten
Bij de onderzoeksinstituten vind je de onderzoeksinstituten en onderzoeksscholen waar de faculteit mee samenwerkt.

Onderzoeksprojecten
Bij de onderzoeksprojecten vind je een aantal voorbeelden van projecten waar de diverse secties van de faculteit aan werken. Hierdoor krijg je een goed beeld van de diversiteit van het onderzoek binnen de faculteit.