Onderzoeksprofiel

Het onderzoek van de faculteit Wiskunde en Informatica concentreert zich op toepassingen van de wiskunde en het ontwerpen van innovatieve softwaresystemen.

Onderzoek bij de capaciteitsgroep Informatica

Het informaticaonderzoek richt zich in het bijzonder op ontwerp- en analysemethoden van softwaresystemen. Het ontwerpen van innovatieve software en de kunst van het wiskundig modelleren liggen aan de basis van de technologische en industriële vooruitgang. 

De nadruk bij het onderzoek ligt op de toepassingen ervan in embedded systemen en in bedrijfsinformatiesystemen.

Het informaticaonderzoek is van zeer hoge kwaliteit volgens een internationale evaluatiecommissie die najaar 2009 het informaticaonderzoek aan negen Nederlandse universiteiten onderzocht. De commissie beoordeelde het informaticaonderzoek op vier criteria: kwaliteit, productiviteit, relevantie en haalbaarheid.

Binnen de TU/e zijn negen verschillende informaticaonderzoeken beoordeeld, die maar liefst een algemene score van 4.5 op een schaal van 5 behaalden. De chairs Architectuur van Informatiesystemen en Algoritmiek behaalde op alle criteria 5 punten. Ook de chair Visualisatie werd door de commissie tot de absolute top gerekend. De commissie is zeer te spreken over de aandacht voor toepassingen en de ontwikkelde tools en softwaresystemen

Nederland behoort op het gebied van informatica tot de sterkste landen in de wereld. De commissie zag sterk bewijs voor excellent onderzoek. De capaciteitsgroep informatica is succesvol in het aantrekken van toptalent uit binnen- en buitenland. De kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties stijgt en de  impact van onderzoek neemt toe. Nederland moet die goede positie het komende decennium kunnen handhaven want ook onder de jongere onderzoekers schuilt het nodige toptalent.

Het onderzoek is geconcentreerd in de Informatica onderzoeksprogramma's.

Onderzoek bij de capaciteitsgroep Wiskunde

Het wiskundeonderzoek richt zich met name op toegepaste analyse, scientific computing en variationele methoden (denk aan wiskundig modelleren en simuleren van fysische processen),stochastics (stochastische modellen, industriële statistiek, wachtrijtheorie, planningsproblemen) en discrete wiskunde en toepassingen (van algebra en meetkunde tot coderingstheorie, cryptologie en optimalisatie).

De wiskunde onderzoeksprogramma's krijgen gemiddeld het hoogste cijfer van de Nederlandse universiteiten in de beoordeling van de internationale commissie van de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) over de periode 2003-2008. De commissie is zeer te spreken over kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid van de drie onderzoeksprogramma's.

De beoordeling vindt één keer in de zes jaar plaats en wordt uitgevoerd in 3TU-verband. Op een schaal van 20 scoren de Eindhovense programma's gemiddeld 19,33. Het programma van Stochastics behaalde de maximale score van vier keer een 5. De programma's van CASA (Centre for Analysis, Scientific Computing, and Applications) en van Discrete Mathematics behaalden drie keer een 5 en een 4.

De commissie prijst de uitwerking van de missie van 'technische wiskunde' aan een technische universiteit. Zij complimenteert Eindhoven met het gevoerde beleid om excellente onderzoekers aan te trekken.

Het onderzoek is geconcentreerd in de Wiskunde onderzoeksprogramma's.