Sectie Stochastics (STO)

De sectie STO bestaat uit twee chairs

  • Kansrekening en Statistiek (KS)
    Een groeiend aantal organisaties, systemen en processen is zo complex dat een expliciete beschrijving niet haalbaar is. In plaats daarvan worden er probabilistische beschrijvingen en analysemethoden gebruikt. Hierdoor is de waarschijnlijkheidstheorie internationaal aan het bloeien. KS richt zich op probabilistische problemen die ontstaan in natuurkunde (polymeren, poreuze media en magnetisatie) en in telecommunicatie (draadloze communicatie en coderingstechnieken, en netwerkmodellering met gebruik van willekeurig gegenereerd netwerk).
     
  • Stochastische Besliskunde (SB)
    Het onderzoek van de leerstoel SB houdt zich bezig met systemen die opereren onder aanwezigheid van willekeur. Het stelt zich ten doel om wiskundige modellen en methoden te ontwikkelen voor het ontwerp, de analyse, de optimalisering en sturing van zulke systemen. Methodologisch gezien behoort het programma tot de toegepaste waarschijnlijkheid en stochastische besliskunde. Een groot deel van de onderzoekspogingen is gewijd aan de analyse van random walks en aan de wachtrijtheorie. Een deel van het wachtrijonderzoek heeft een fundamenteel karakter en veel ervan wordt geïnspireerd door problemen in computer- en communicatiesystemen en problemen in productie en logistiek.