Voor docenten en decanen

De faculteit Wiskunde en Informatica biedt een aantal activiteiten aan voor vwo-leerlingen met tussenkomst van de vakdocent of decaan:

 

De TU/e biedt ook studiekeuze en studievoorlichtingsactiviteiten aan voor vwo-leerlingen, bachelorstudenten en vakdocenten en decanen.