Invulling Keuzeruimte

In de profielen NT en NG kom je het domein Fb tegen. De leerstof in dat domein is niet vastgelegd: het is een keuzeonderwerp. In het examenprogramma staat letterlijk:

(vwoB) Domein: Fb: Keuze-onderwerpen
Dit domein omvat een of meer keuze-onderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuze-onderwerpen is 40 uur.

Dit onderwerp wordt niet in het centraal examen (CE) getoetst maar het moet wel op het schoolexamen (SE) getoetst worden.

Op deze site staan een aantal mogelijke keuzevakken. Bij elk keuzevak is een uitgebreide toelichting te vinden. Het ontwikkelde materiaal is te downloaden maar kan ook op papier aangevraagd worden. Meer informatie vind je bij de afzonderlijke keuzevakken. Het materiaal kan ook goed ingezet worden bij profielwerkstukken. Mogelijke keuzevakken: