Foutje? Dat verbeteren we toch!

In het lespakket Foutje? Dat verbeteren we toch! maken leerlingen kennis met de beginselen van de coderingstheorie. Het pakket is een bewerking van de masterclass over foutenverbeterende codes van Prof. dr. J.H. van Lint aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Doel coderingstheorie
Het doel van coderingstheorie wordt uitgebreid beschreven in paragraaf 1. In de volgende paragrafen worden verschillende coderingssystemen besproken. In paragraaf 2 komt een systeem aan de orde waarmee de belangrijke begrippen fout-detecterend en fout-herstellend  eenvoudig te begrijpen zijn. In paragraaf 3 wordt een code besproken die gebruik maakt van matrices en die bijvoorbeeld gebruikt is bij het data-transport van de Mariner 6. In paragraaf 4 gaat het over de code die bij CD-spelers gebruikt wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van modulo-rekenen.

Kennis elementaire kansrekening
Voor dit keuzevak is enige kennis van de elementaire kansrekening uit klas 4 vereist. In een van de opgaven wordt er met binomiale kansen gerekend (opgave 5). De andere gebruikte wiskunde wordt stap voor stap uitgelegd. Aan het einde van de reader zijn uitkomsten toegevoegd. Complete uitwerkingen kunnen ook aangevraagd worden.

Behandeling keuzevak
Het keuzevak kan op elk moment in  klas 5 of 6 vwo behandeld worden. Het materiaal is ook zeer geschikt voor een profielwerkstuk. Een leerling kan dit pakket dan eerst zelfstandig bestuderen en zich vervolgens verdiepen in een van de besproken onderwerpen. Om die reden sluit de bundel af met een opsomming van uitbreidingsmogelijkheden. Een opzet voor een werkplan is te vinden via profielwerkstuk.

Downloaden reader
Je kunt de reader hier <link file:21077 _self >downloaden</link> (in pdf-formaat, 1.4 MB) en gratis gebruiken. Een andere mogelijkheid is het bestellen van de reader. We sturen u dan een papieren versie toe.