Kun je die code kraken?

Betalen via internet, is dat wel veilig?
Al surfend op het internet zie je een fantastische aanbieding voor een cd. Of je komt software tegen waar je al heel lang naar op zoek was. Bestellen is eenvoudig, maar voor de betaling wil de aanbieder wel een creditcardnummer hebben. Is betalen op deze manier wel veilig? Kan informatie die je via het net verstuurt, onderschept worden? Cryptografische technieken maken het mogelijk om gegevens veilig te versturen.

Zekerheid met een digitale handtekening?
Aan het eind van de dag zet een bankvestiging alle transacties van die dag (in digitale vorm) op een grote magnetische band en stuurt deze naar de systeembeheerder van het hoofdkantoor. De systeembeheerder wil er zeker van zijn dat er onderweg niet met de data geknoeid is. Maar hoe komt hij daar achter? Hoe kan hij in die lange rij van nullen en enen zien of iemand iets veranderd heeft? Daar zorgt de zogenaamde digitale handtekening voor!

Masterclass
Bovenstaande teksten stammen uit de masterclass Kun je die code code kraken? die in 2000 gegeven is door Prof. dr. Henk C.A. van Tilborg aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Inhoud lesstofpakket
In het lesstofpakket kun je drie onderwerpen onderscheiden.

  • In hoofdstuk 2 komen vooral  "oude" cryptosystemen zoals Caesar, substitutie en Vigenère ter sprake.
  • In hoofdstuk 4 en 5 komt het beroemde RSA-cryptosysteem aan de orde.
  • In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de wiskundige principes die aan de basis staan van dat systeem, waaronder modulo rekenen en de stelling van Euler.

Voorkennis
Voor dit keuzevak is geen specifieke voorkennis vereist. Het keuzevak kan op elk moment in  klas 5 of 6 vwo behandeld worden. Het materiaal is ook zeer geschikt voor een profielwerkstuk. Een leerling kan dit pakket dan eerst zelfstandig bestuderen en vervolgens zich verdiepen in een van de besproken onderwerpen. In de reader zijn bovendien vele uitbreidingsmogelijkheden aangegeven (vaak in de vorm van links naar interessante sites). Een opzet voor een werkplan is te vinden via profielwerkstuk Cryptologie.

Downloaden materiaal
Het pakketje kan gedownload worden en is dan gratis te gebruiken. Je kunt een voorbeeldtekst bekijken en enkele voorbeelden van opgaven. Je kunt de reader ook als papieren versie bestellen.