Kun je me de kortste weg vertellen?

Vaak is het mogelijk om vragen die je tegenkomt met een tekening te verduidelijken. In problemen waarin verbanden tussen dingen voorkomen, kun je dat doen met een graaf. Een graaf is een tekening die bestaat uit punten en verbindingen waarmee je een situatie beschrijft. Een simpel voorbeeld hiervan is onderstaand kaartje, waarin plaatsen met een punt zijn aangegeven en de spoorweg tussen twee plaatsen als een verbindingslijntje.

De kortste weg
Als je op reis gaat, wil je natuurlijk graag een zo kort mogelijke weg nemen. In het lespakket Kun je me de kortste weg vertellen? beschrijven we een aantal verschillende grafen en leer je hoe je met behulp van bepaalde wiskundige methodes uit de Combinatorische Optimalisering zo'n kortste weg kunt vinden. Deze methode kun je niet alleen toepassen op wegennetwerken, maar ook op problemen die op het eerste gezicht niets met wegennetwerken te maken hebben. Soms kun je deze problemen toch omzetten in een wegennetwerk. De kortste weg in zo'n wegennetwerk geeft dan de beste oplossing voor je probleem.

Masterclass
Het lespakket Kun je me de kortste weg vertellen?is gebaseerd op een masterclass Combinatorische Optimalisering, die op 5 maart 1999 is gegeven door Prof. dr. J.K. Lenstra aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Voorkennis
Voor dit keuzevak is geen specifieke voorkennis vereist. De uitkomsten staan aan het einde van de reader. Met voorbeelden van opgaven krijg je een goede indruk van het studiemateriaal. Het keuzevak kan op elk moment in  klas 5 of 6 vwo behandeld worden. Het materiaal is ook geschikt voor een profielwerkstuk. In dat geval bestudeert de leerling eerst zelfstandig dit pakket om zich vervolgens verder te verdiepen in een van de besproken onderwerpen. Een opzet voor een werkplan kun je vinden via profielwerkstuk grafentheorie. 

Leerstofpakket
Het leerstofpakket kun je gratis downloaden en gebruiken. Ook kun je de antwoorden downloaden. Je kunt de reader ook als papieren versie bestellen.