Praktische opdrachten individueel

Op deze site staan een aantal praktische opdrachten. Op de pagina overzicht van de opdrachten staan alle opdrachten met enkele extra gegevens. Er staat onder meer aangegeven voor welk profiel de opdracht is bedoeld en in welke klas de opdracht kan worden uitgevoerd. Ook staat de moeilijkheidsgraad aangegeven.

Niveau opdrachten
De opdrachten met één sterretje zijn eenvoudig. Elke leerling in elk profiel moet deze praktische opdrachten redelijk succesvol kunnen uitvoeren. Er wordt geen groot abstract denkvermogen vereist.
Bij twee sterretjes is het abstractieniveau hoger. Die opdrachten zijn in het algemeen niet geschikt voor de profielen CM en EM.
De opdrachten met drie sterretjes zijn bedoeld voor de leerlingen die een extra uitdaging zoeken. Die indeling is natuurlijk vrij subjectief.

Ook is er een kolom waarin wordt aangegeven of er gebruikgemaakt moet worden van de grafische rekenmachine, Excel of andere vormen van ICT.

Invulling
De opdrachten zijn opgebouwd volgens een vast schema. Eerst staat er probleemomschrijving. In dat onderdeel wordt aangegeven waar het probleem over gaat. Daarna komen de rubrieken voor wie?, omvang en beginkennis. In dat laatste onderdeel wordt naar de domeinen in de examenprogramma's verwezen. Daarna komt het onderdeel wat wordt er van je verwacht?. Hierin staat aangegeven wat een leerling 'minimaal' moet doen.

Er staan geen opmerkingen over de verslaglegging en de beoordeling bij de opdracht. Dat moet elke begeleidende sectie/docent zelf met de leerlingen afspreken. Ook staat er niks vermeld over een eventuele uitvoering in groepjes. Ook dat moet de begeleidende docent beslissen. Vrijwel alle opdrachten zijn overigens zeer geschikt als groepsopdracht.

Bij de opdrachten zelf staan soms links naar internetpagina's. Deze links kunnen natuurlijk om de een of andere reden opeens niet meer werken. Ook zijn er bij een aantal opdrachten links naar bestanden die kunnen worden gedownload. Een klik op de naam van het bestand is voldoende.