Praktische opdrachten klassikaal

De faculteit Wiskunde en Informatica biedt op beperkte schaal ondersteuning aan N&T-klassen op het vwo bij praktische opdrachten Wiskunde en/of de keuzeruimte. Vaak werken klassen dan in groepjes. Een deel van de voorbereiding doen leerlingen op school, maar centraal staat een (computer)practicum op de TU/e.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld

  • van complex getal tot fractal
  • hoe maak je codes?
  • formules raden in de natuurkunde (dimensie-analyse)
  • statistiek en genetica
  • lesroosters maken (grafentheorie)

Leerlingen proeven hierbij van onderwerpen die in de moderne wiskunde van belang zijn bij allerlei technische innovaties; van de ontwikkeling van wiskundige software tot het ontwerp van cryptosystemen, van wiskunde in de fysica tot bedrijfskundige problemen. Met de onderwerpen kom je doorgaans ook in aanraking met de wiskunde die in vele beta-opleidingen is opgenomen.