Bacheloropleiding Applied Mathematics

Je mobiele telefoon, de beveiliging van je pinpas, de bevoorrading van producten in winkels, beeldverwerking in de medische wereld en een digitaal prototype voor een auto: zonder wiskunde zou het allemaal niet bestaan. Je denkt er vaak niet eens bij na, maar wiskunde is onmisbaar in onze moderne wereld. Daarom is er ook constant behoefte aan breed inzetbare wiskundigen. Mensen die het een uitdaging vinden om problemen op te lossen en om nieuwe producten te ontwerpen. Lijkt het je wat om je bezig te houden met de wereld van nu én morgen? Duik je graag in een probleem en zoek je net zo lang tot iets is opgelost? Dan is onze opleiding Applied Mathematics iets voor jou.

Wat is Technische Wiskunde?

Technische wiskunde is een specifieke vorm van het vakgebied. Je zet wiskundige modellen in om de wiskundige kern van een praktijkprobleem in kaart te brengen. Met technische wiskunde los je problemen op die in eerste instantie misschien niet eens wiskundig lijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een praktijkprobleem dat speelt in de industrie of bij (overheids)instellingen.
Omdat een wiskundig probleem soms het verkennen en onderzoeken van meer fundamentele wiskunde vereist, moet je als technisch wiskundige ook wel eens de diepte in. En omdat je veel samenwerkt met specialisten uit andere vakgebieden, moet je ook over de grenzen van je eigen specialisatie kunnen kijken. Dat maakt technische wiskunde zo spannend.

Wiskundig model

Technisch wiskundigen maken een model van een probleem en rekenen vervolgens aan dat model om te komen tot een oplossing. Het oplossen van een probleem met behulp van een wiskundig model bestaat uit 3 onderdelen:

  • Modelleren: je maakt een wiskundig model bij een praktijkprobleem. Hiervoor heb je kennis nodig van wiskunde én van het vakgebied waar het probleem vandaan komt. Jij als wiskundige en een specialist uit het probleemvakgebied werken daarom vaak samen.
  • Oplossen: als het wiskundig probleem eenvoudig is, zal de vakspecialist het probleem alleen oplossen. Is het ingewikkelder, dan werk je als technisch wiskundige samen met de vakspecialist.  
  • Terugvertalen oplossing naar oorspronkelijk probleem: je zet de oplossing van het wiskundige probleem om naar het praktijkprobleem, zodat specialisten uit het andere vakgebied ermee kunnen werken.

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.