Business Information Systems

BIS Master-programma accepteert geen nieuwe studenten meer

BIS Master-programma accepteert geen nieuwe studenten meer om vanaf academiejaar 2018/2019 te beginnen. We raden aan om het Master-programma "Operations Management and Logistics" of "Computer Science and Engineering" te bekijken. 

Wat is BIS?

Informatiesystemen staan aan de basis van het ontwerp, de verbetering en het onderhoud van bedrijfsprocessen. Ze zijn uitgegroeid tot de grootste en meest complexe technische producten en sterk verweven met de operationele processen binnen bedrijven.
Het informatiesysteem van een organisatie is een vitaal onderdeel. Werkt het systeem niet zoals het zou moeten, dan legt het alle andere processen lam. Multinationals, banken, verzekeringsbedrijven, ministeries, ziekenhuizen, reisorganisaties en webwinkels: geen van allen kunnen ze zonder een perfect functionerend informatiesysteem.

De verwevenheid van IT-systemen met bedrijfsprocessen vraagt om experts die kennis hebben van zowel informatica als bedrijfskunde. Onze masteropleiding Business Information Systems leidt die experts op. 

Inhoud masteropleiding Business Information Systems

De masteropleiding Business Informations Systems (BIS) combineert informaticavakken met vakken gericht op bedrijfsmanagement en technische bedrijfskunde. Verschillende aspecten komen aan bod:

  • het gebruik van modellen in het ontwerp van informatiesystemen
  • de implementatie van modellen in informatiesystemen
  • het beheer, de beschrijving en analyse van bedrijfsinformatiesystemen

Veel van de verplichte vakken liggen op het gebied van informatica en informatiesystemen. In de verplichte vakken op het gebied van technische bedrijfskunde ligt de nadruk op logistiek en operationeel management.

Specialisaties
Binnen de masteropleiding BIS kun je je specialiseren in Business Process Management, Healthcare, ICT-Services of Logistiek. Deze masteropleiding is daarom een waardevolle aanvulling voor zowel informatici als technisch bedrijfskundigen.

Educatiemaster Science Education and Communication
Het is mogelijk om de masteropleiding BIS te combineren met de educatiemaster Science Education and Communication (SEC). Met een SEC-diploma op zak ben je gekwalificeerd om les te geven in het vak Informatica in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Programma informatie

Inschrijfvorm: Voltijd
Graad: Master of Science
Taal: Engels
Instroom mogelijkheden: niet meer mogelijk
Duur: 2 jaar (120 ECTS)
Master thesis: 30 ECTS

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.