Computer Science and Engineering

Softwaresystemen spelen een vaak onzichtbare, maar zeer grote rol in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de systemen van banken of verzekeringsmaatschappijen. Of aan de software in een televisie, zoekmachines op internet of software die het elektriciteitsnet bestuurt. We kunnen niet meer zonder.

Inhoud masteropleiding Computer Science and Engineering

In de masteropleiding Computer Science and Engineering leer je kwaliteitssoftware ontwerpen. Je combineert een wetenschappelijke houding met een ingenieursaanpak. Je inventariseert systematisch de eisen en verwerkt deze in je ontwerp. Je kunt kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken doen over de mate waarin aan die eisen is voldaan. Als afgestudeerde zul je in staat zijn om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van je vakgebied. Zowel in wetenschappelijk onderzoek, als in de industrie, bij commerciële bedrijven of in (overheids)organisaties.

Verplicht deel

De opleiding kent verplichte vakken en meer keuzevrijheid in de vorm van keuzevakken. Je leert betrouwbare protocollen op te stellen voor het gedrag van complexe softwaresystemen. Daarvoor is kennis nodig van algoritmen, performance, hardware, ontwerp- en documentatiemethoden. Ook heb je inzicht nodig in de variabiliteit en onderhoudbaarheid van deze protocollen. Deze aspecten vind je terug in het verplichte deel van het masterprogramma.

Keuzevrijheid

Door de vrijheid die je ook hebt bij het invullen van je programma kun je vele kanten uit: van zwaar theoretisch tot juist meer praktisch gericht. Je kunt je richten op formele methoden, of op visualisatietechnieken. Je verdiept je in cryptologie, of in toepassingen voor datamining.

Interdisciplinaire specialisatie

De masteropleiding Computer Science and Engineering biedt de specialisaties Data Science in Engineering aan en Information Security Technology, deze in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Programma informatie

Inschrijfvorm: Voltijd
Graad: Master of Science
Taal: Engels
Instroom mogelijkheden: September of februari
Duur: 2 jaar (120 ECTS)
Master thesis: 30 ECTS

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.