Industrial and Applied Mathematics

De opleiding

Deze opleiding richt zich op wiskundige modellen, geavanceerde simulaties en computerberekeningen. Bij nieuwe technologische ontwikkelingen worden deze middelen en methoden steeds vaker ingezet. Deze masteropleiding is dan ook een excellente start voor jouw bijdrage aan de maatschappelijke behoeften op technologisch gebied, zowel nu als in de toekomst.

Inhoud masteropleiding

De masteropleiding Industrial and Applied Mathematics kent 4 afstudeerrichtingen:

  • Computational Science and Engineering: gericht op het simuleren en analyseren van complexe fysische en technische processen.
  • Discrete Mathematics and Applications: over de wiskunde achter onze digitale wereld en het optimaliseren van discrete processen.
  • Statistics, Probability, and Operations Research: bedrijfskundige plannings- en organisatieproblemen, industriële statistiek en het analyseren van verschijnselen waarin toeval een rol speelt.
  • Data Science in Engineering: in deze track komen veel informatica- en statistiekvakken aan bod. Bijvoorbeeld: Process Mining, Data Mining, Algorithms, Visualization, Real-life data challenges, Statistics for Big Data, Statistical Learning Theory, en Probability and Stochastic Processes.

Meer gedetailleerde informatie over het Master´s programma Industrial and Applied Mathematics kun je vinden op de studiegids. 

Eerstegraads docent

Het is mogelijk om gelijktijdig met deze master de educatiemaster Science Education and Communication bij de Eindhoven School of Education (ESoE) te behalen. Met de educatiemaster op zak ben je bevoegd om het vak Wiskunde te geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.