Vrijstelling betaling collegegeld

Schrijf je je voor een tweede opleiding in (neveninschrijving), terwijl je het collegegeld al bij een andere universiteit of hogeschool hebt betaald, dan kun je in aanmerking komen voor vermindering c.q. vrijstelling van het te betalen collegegeld. Stuur in dit geval een origineel Bewijs Betaald Collegegeld, afgegeven t.b.v. de TU/e met het inschrijfformulier mee. Het Bewijs van Betaald Collegegeld dient gelijktijdig met het verzoek om inschrijving te worden overlegd. Het is niet mogelijk om achteraf nog een Bewijs van Betaald Collegegeld in te leveren voor restitutie van het al betaalde collegegeld. Let op: een Bewijs van Betaald Collegegeld kan niet worden gebruikt voor een inschrijving als extraneus.