Invulling keuzeruimte

In de profielen NT en NG kom je het domein Fb tegen. De leerstof in dat domein is niet vastgelegd maar het is een keuzeonderwerp. In het examenprogramma staat:

Domein: Fb: keuzeonderwerpen
Dit domein omvat een of meer keuzeonderwerpen. De school kiest de onderwerpen. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuze-onderwerpen is 40 uur.

Dit onderwerp wordt natuurlijk niet in het centraal examen (CE) getoetst maar het moet wel op het schoolexamen (SE) getoetst worden.

Mogelijke keuzevakken
Hieronder staan een aantal mogelijke keuzevakken. Bij elk keuzevak staat een uitgebreide toelichting. Het ontwikkelde materiaal kun je downloaden, maar kun je ook op papier aanvragen. Meer informatie vind je bij de afzonderlijke keuzevakken. Het materiaal kan ook goed ingezet worden bij profielwerkstukken.