TU/e werkt aan veiliger en efficiënter verkeer

Een Europees onderzoeksproject, waar de TU Eindhoven één van de belangrijke partners is, gaat werken aan het veiliger, comfortabeler en efficiënter maken van het verkeer. Hiervoor wordt binnen het project technologie ontwikkeld die zorgt voor geautomatiseerde communicatie tussen voertuigen in het verkeer en tussen deze voertuigen en de omliggende infrastructuur: Cooperative-Intelligent Transport System (C-ITS). Het consortium van 37 partners heeft voor het uitvoeren van dit project een subsidie van 12,5 miljoen euro ontvangen uit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.
 
Eén netwerk van automatisch met elkaar verbonden en communicerende auto’s, vrachtauto’s, openbaar vervoer, kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers), hulpdiensten én omliggende infrastructuur zoals verkeerslichten. Waardoor weggebruikers real-time rijadvies krijgen over de route, snelheid en rijstrookkeuze. Of gewaarschuwd worden als er een andere weggebruiker door rood rijdt en als er een ambulance nadert. Met als doel een veiliger, efficiënter en comfortabeler verkeer.
 
Bijdrage TU/e aan het project
In het project C-MobILE wordt hier door het consortium van 37 internationale partners aan gewerkt. Vanuit de TU/e zijn de faculteiten Wiskunde & Informatica, Industrial Engineering & Innovation Sciences en de Strategic Research Area Smart Mobility betrokken. Binnen de TU/e wordt C-MobiLE gecoördineerd door dr. Oktay Türetken en dr. Yanja Dasjuren. Als hoogleraren zijn Mark van den Brand (W&I) en Paul Grefen (IE&IS) betrokken.
 
De onderzoekers van de TU/e leveren onder andere een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de C-ITS referentie-architectuur (het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan software ontwikkeld kan worden) en technische interfaces, het ontwerpen van collaboratieve business modellen, het definiëren van praktijksituaties en het evalueren van reeds ontwikkelde architectuur en interfaces.
 
Eindhovense testlocaties
Eén van de acht Europese testlocaties is de Brainport regio waar drie testlocaties beschikbaar zijn voor het C-MobILE project. Het gaat om de oversteek van de Professor Doctor Dorgelolaan op route tussen het Station Eindhoven en de TU/e Campus, het kruispunt 18 Septemberplein en Emmasingel, en het kruispunt Wolvendijk en Eisenhowerlaan. Op deze drie testlocaties wordt onderzocht welke vormen van C-ITS werken bij verschillende groepen kwetsbare weggebruikers.