Sectie Model Driven Software Engineering (MDSE)

De sectie concentreert zich op de ontwikkeling en het gebruik van bepaalde talen en de bijbehorende gereedschapsets. Ze houdt zich bezig met het verhogen van real-time verificatie. Ze is ook bijzonder geïnteresseerd in het modelleren van stochastisch gedrag.

Formal System Analysis

The chair Formal System Analysis (FSA) focust zich op het modelleren en analyseren van systeemgedrag. Dit betreft voornamelijk het gedrag van software gestuurde systemen, maar ook ander gedrag zoals die van sociale netwerken of biologische systemen kunnen hieronder vallen.

Software Engineering and Technology

De groep Software Engineering and Technology (SET) houdt zich bezig met de ontwikkeling van software. Eerst wordt een abstracte beschrijving van de oplossing gemaakt. Daarna kan de software gegenereerd worden. Te denken valt aan parsers, type checkers, code generatoren uit operationele semantiek en code generatoren uit gedragsmodellen.