Sectie Security and Embedded Networked Systems (SENS)

Security

De groep Security (SEC) richt zich op technische aspecten van veiligheid en privacy voor embedded systemen, zonder de niet-technische aspecten, zoals sociale en juridische onderwerpen, uit het oog te verliezen.

Systeem Architectuur en Netwerken (SAN)

The chair Systeem Architectuur en Netwerken (SAN) bestudeert parallelle en gedistribueerde systemen met de nadruk op pervasive systems of, zoals ze worden genoemd, “resource constrained networked embedded systems”.