Sectie Discrete Mathematics (DM)

De sectie DM is geïnteresseerd in alle problemen op het gebied van discrete wiskunde. De drie chairs omvatten de drie belangrijkste onderzoeksgebieden: de meer toegepaste coderingstheorie en cryptologie; de combinatorische optimalisering die zich bezig houdt met problemen op het gebied van operationeel management; en de meer fundamentele discrete algebra en meetkunde.

De sectie DM heeft drie chairs